Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái